พันธุ์หญ้า

หญ้ามูลาโต้ II

หญ้ามูลาโต้ II

หญ้าจักรพรรดิ์

จำหน่ายหญ้าจักรพรรด์
 
หญ้าจักรพรรดิ์หรือบางท่านอาจจะเรียก ไผ่ราชันย์ หรือ หญ้าเมืองจีน นำมาจากเมืองจีน โดยลุงลิ้ม Patric Lim และ ผอ.ต้อย IT Farm 2008 และได้ทดลองปลูกที่