Sheep

ขาย แกะบอนด์ คุณภาพดี

เหมาะสำหรับใช้ทำพ่อพันธุ์ในการผลิตฝูงแกะเพื่อการท่องเที่ยว

ล๊อตใหม่คลอดแล้ว อย่าช้า !!!

น้องข้าวพอง โปรเจคขาวฟูตัวแรก

ขนฟูขาว เชื่อง ขี้อ้อน ดาวเด่นของงานที่สวนผึ้ง

Sold - ขายแล้ว !!!

แกะสีสวย เกรดสัตว์เลี้ยง

สีสวยแบบนี้ ไม่ค่อยมีบ่อย

ลูกแกะ ล๊อตใหม่ลายจ๊าบ

ลูกแกะ เริ่มทยอยคลอดอีกแล้ว