(ไทย) ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์

ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์ แข็งแรง โตเร็ว ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์ ขนพู่กันขึ้นใบพาย แข็งแรง กินเก่ง พร้อมที่จะย้ายบ้านแล้ว ล๊อตแรกมี 2 ตัว ราคาตัวละ 15000.-

Continue reading

(ไทย) พ่อพันธุ์แพะ ท๊อกเก้นเบอร์ก เกิดจากน้ำเชื้อนอก

พ่อพันธุ์แพะ ท๊อกเก้นเบอร์ก เกิดจากน้ำเชื้อนอก พ่อพันธุ์แพะ ท๊อกเก้นเบอร์ก เกิดจากน้ำเชื้อนอกแพะสายนมแต่โครงสร้างดีมาก เหมาะสำหรับปรับปรุงฝูงแพะเนื้อ เพื่อให้ได้ลูกสาวที่มีโครงสร้างดีและมีน้ำนมมากขึ้น เพื่อสร้างฝูงแม่พันธุ์แพะเนื้อที่ดีในลำดับถัดไป

Continue reading

(ไทย) จำหน่ายหญ้าจักรพรรดิ์

จำหน่ายหญ้าจักรพรรดิ์ หญ้าจักรพรรดิ์หรือบางท่านอาจจะเรียก ไผ่ราชันย์ หรือ หญ้าเมืองจีน นำมาจากเมืองจีน โดยลุงลิ้ม Patric Lim และ ผอ.ต้อย IT Farm 2008 และได้ทดลองปลูกที่ SK พัทยาแรนซ์ โดย คุณสุริยา กิจสำเร็จ ยืนยันว่ายังสามารถเติบโตได้ดีเมื่อกระทบหนาว ข้อมูลจากเวบhttp://www.gdhzc.com/tp.htm โปรทีนหยาบ 18.46 % โปรตีนละเอียด 16.68 % ไขมัน 1.74 % เถ้า 9.91 % เยื่อใย 17.7 % พลังงาน 3.54/กก. เยื่อใยรวมทั้งหมด 25.26 % เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 15 C ขึ้นไป(เหมาะสม 25-35 C) ปริมาณน้ำฝนต้องการ 1000 …

Continue reading

(ไทย) ขายม้าลูกผสมแอปพาลูซ่า เพศผู้

ขายม้าลูกผสมแอปพาลูซ่า เพศผู้ Sold – ขายแล้ว !!! ขายลูกม้าเพศผู้ อายุ 1ขวบ 4เดือน ลูกของ บราโว่ พ่อม้าแอปพาลูซ่า (Appaloosa Horse) นำเข้า ของ โอ เค คอเรล เขาใหญ่ กับแม่ไทย สีขาว ปัจจุบันสูงเท่าแม่แล้ว 120 ซม. ลักษณะของแอปพาลูซ่าชัดเจน ทั้งลายที่บั้นท้าย ขอบตา และ ขอบปาก

Continue reading