เยี่ยมบ้านน้องพอล

Sheep @ home

ผลิตแกะเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านมานาน ดูเหมือนเจ้าพอลโชคดีที่ได้บ้านใหม่แสนจะสุขสบายที่สุด

Comments are closed.