(ไทย) บีฟมาสเตอร์ วัวเจ้าเนื้อ โตเร็ว

บีฟมาสเตอร์ วัวเจ้าเนื้อ โตเร็ว เปิดจำหน่ายแล้ว

Beefmaster557559

อนาคตแม่พันธุ์ชั้นดีจากดงประดู่ฟาร์ม

ขายแล้ว !!!

ลูกบีฟมาสเตอร์ น้ำเชื้อพ่อนอกจากเท็กซัส วัวบีฟมาสเตอร์ทนร้อนโตเร็วเนื้อเยอะ

นำมาผสมกับแม่พันธุ์ชั้นดีของดงประดู่ฟาร์ม ที่เป็นแม่วัวลูกผสมชาร์โรเล่ส์โดยใช้น้ำเชื้อชาร์โรเลส์ฝรั่งเศษ

ลูกๆที่ได้ออกมาชุดนี้คุณภาพดีและไม่มีลายด่างดวง เหมาะสำหรับนำไปต่อยอดทำวัวบีฟมาสเตอร์เลือดสูงต่อไป

Beefmaster557

ดป 557 !!! ขายแล้ว !!! 35000.-

Beefmaster559

ดป 559 !!! ขายแล้ว !!! 35000.-

Comments are closed.