(ไทย) พ่อพันธุ์แพะ ท๊อกเก้นเบอร์ก เกิดจากน้ำเชื้อนอก

พ่อพันธุ์แพะ ท๊อกเก้นเบอร์ก เกิดจากน้ำเชื้อนอก

Toggenburg

พ่อพันธุ์แพะ ท๊อกเก้นเบอร์ก เกิดจากน้ำเชื้อนอกแพะสายนมแต่โครงสร้างดีมาก

เหมาะสำหรับปรับปรุงฝูงแพะเนื้อ เพื่อให้ได้ลูกสาวที่มีโครงสร้างดีและมีน้ำนมมากขึ้น

เพื่อสร้างฝูงแม่พันธุ์แพะเนื้อที่ดีในลำดับถัดไป

Comments are closed.