(ไทย) ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์

ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์

African Grey

แข็งแรง โตเร็ว

ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์ ขนพู่กันขึ้นใบพาย

แข็งแรง กินเก่ง พร้อมที่จะย้ายบ้านแล้ว

ล๊อตแรกมี 2 ตัว

ราคาตัวละ 15000.-

Comments are closed.