(ไทย) ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์

ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์ แข็งแรง โตเร็ว ลูกป้อนอัฟริกันเกรย์ ขนพู่กันขึ้นใบพาย แข็งแรง กินเก่ง พร้อมที่จะย้ายบ้านแล้ว ล๊อตแรกมี 2 ตัว ราคาตัวละ 15000.-

Continue reading