เยี่ยมบ้านน้องพอล

ผลิตแกะเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านมานาน ดูเหมือนเจ้าพอลโชคดีที่ได้บ้านใหม่แสนจะสุขสบายที่สุด

Continue reading